Kwaliteit

Podotherapie is een paramedisch beroep en is wettelijk erkend sinds 1982.
Vanaf december 1997 is de titel ‘podotherapeut’ wettelijk beschermd. Dit is geregeld in artikel 34 van de BIG-wet.

Om de kwaliteit van de podotherapeutische zorg te waarborgen zijn er verschillende hygiëne-eisen en beroepscodes waar je als podotherapeut aan moet voldoen. De Nederlandse Vereninging van Podotherapeuten (NVvP) controleert of de praktijk aan deze eisen voldoet.

Voor alle paramedisch beroepen is er een ‘Kwaliteitsregister Paramedici’. Het kwaliteitsregister ziet er op toe dat wij als podotherapeuten voldoen aan een aantal eisen betreffende opleiding en verplichte nascholing.